Redakce Loutkář

28 / 06 / 2023

Mezinárodní festival profesionálních loutkových divadel Mateřinka 23, který se
zaměřuje na inscenace pro děti předškolního věku a jehož 27. ročník se konal v Liberci ve
dnech 13. – 17. června, byl v sobotu odpoledne slavnostně zakončen vyhlášením
výsledků. Hned dvě individuální ceny si odvezl nezávislý soubor Loutky bez hranic, mezi
oceněnými nechybělo ani pořádající Naivní divadlo Liberec.

Za přítomnosti představitelů Statutárního města Liberec (náměstek primátora pro kulturu,
školství a cestovní ruch, pan Ivan Langr) a Libereckého kraje (náměstkyně hejtmana pro
resort kultury, památkovou péči a cestovní ruch, paní Květa Vinklátová) proběhl v sobotu
odpoledne v Naivním divadle závěrečný ceremoniál 27. ročníku mezinárodního festivalu
profesionálních loutkových divadel s inscenacemi pro děti předškolního věku Mateřinka 23.
Na základě výroku pětičlenné odborné poroty bylo uděleno šest cen za individuální výkony
v nejzdařilejších inscenacích. Hned dvě ocenění si odváží nezávislý soubor Loutky bez hranic
za působivé zpracování severského mýtu Nilas a tisícihlavé stádo: Tereza Černohorská za
scénografii a spoluautorství, Dora Bouzková za herectví a spoluautorství. Mezi oceněnými
nechybělo ani pořádající Naivní divadlo Liberec, jehož autor Vít Peřina obdržel cenu za text
hry Babička Červené Karkulky dnes slaví narozeniny! Herecký výkon v inscenaci
královéhradeckého Divadla Drak To je andělení! Přinesl ocenění Luďkovi Smadišovi. Olze
Ziebińské a Jakubu Maksymovovi udělila porota cenu za koncept inscenace Komodo
v podání Divadla Lampion z Kladna. Katarina Aulitisová získala cenu za režii a koncept
inscenace Bratislavského bábkového divadla Okololo!

Během festivalu mohli diváci zhlédnout více než čtyři desítky zcela vyprodaných divadelních
produkcí v podání devatenácti souborů, z nichž čtyři byly ze zahraničí (Dánsko, Belgie,
Německo a Slovensko). Představení se konala na nejrůznějších místech po celém Liberci.
Vedle Naivního divadla se hrálo v Divadle F. X. Šaldy, v Oblastní galerii Lázně, v Základní
umělecké škole, v zahradě Jedličkova ústavu, ale také pod širým nebem na náměstí Dr. E.
Beneše. Ochuzeni nezůstali ani diváci ve Vratislavicích nad Nisou, Jablonci nad Nisou
a v Turnově.

Kromě loutkového divadla si mohli obyvatelé Liberce a okolí užít bohatý doprovodný
program v podobě večerních produkcí pro dospělé, koncertů, filmových projekcí (Ozvěny
ANIfilmu), loutkářských dílen nebo slavnostního průvodu. Nechyběla ani atrakce v podobě
obří sloní vzducholodi, ukotvené před libereckou radnicí. V ní herci Naivního divadla každý
festivalový den odehráli několik repríz inscenace Elefantelin. S festivalem byly spojeny také
tři výstavy – knižní ilustrace Matěje Formana (ve Foyer Naivního divadla), fotografie Josefa
Ptáčka zachycující činnost NDL v předchozích dvou dekádách (v Malé výstavní síni) a loutky
Roberta Smolíka z inscenací Naivního divadla (v Severočeském muzeu). Všechny výstavy je
možné navštívit i po skončení festivalu.

Festivalu se účastnili pozorovatelé a hosté z Belgie, Dánska, Německa, USA, Japonska, Argentiny,
Francie, Itálie, Izraele, Finska, Chorvatska, Polska, Slovinska, Slovenska a České republiky, kteří zde
reprezentovali umělecké instituce, mezinárodní festivaly, odborné časopisy i světovou loutkářskou
organizaci UNIMA.

Odborná porota ve složení Johana Bártová, Kateřina Dolenská, Zdeněk A. Tichý, Jan Matásek a
Karel Czech udělila následující ocenění:

Ceny festivalu Mateřinka 2023

Olze Ziebińské a Jakubu Maksymovovi za koncept inscenace Komodo, Divadlo Lampion, Kladno
Tereze Černohorské za scénografii a spoluautorství inscenace Nilas a tisícihlavé stádo, Loutky bez hranic,
Praha
Doře Bouzkové za herectví a spoluautorství inscenace Nilas a tisícihlavé stádo, Loutky bez hranic, Praha
Vítku Peřinovi za text a dramaturgii pohádky Babička Červené Karkulky dnes slaví narozeniny!, Naivní
divadlo, Liberec

Cenu hejtmana Libereckého kraje

Luďku Smadišovi za herecký výkon v inscenaci To je andělení!, Divadlo DRAK, Hradec Králové

Cenu primátora města Liberec

Katarině Aulitisové za režii a koncept inscenace Okololo, Bratislavské bábkové divadlo, Bratislava

Sdílejte tento příběh, vyberte svou platformu!