Nina Malíková

08 / 03 / 2024

Píše se rok 1956. Zlatou palmu z filmového festivalu  v Cannes a posléze i amerického Oscara si odnáší francouzský film Alberta Lamorisse Červený balónek. Jde o film z prostředí šedé poválečné Paříže, kde se malý kluk, čelící posměchu i útokům party stejně starých vrstevníků, spřátelí s červeným balónkem. Film o svobodě, o dětských problémech a také trochu o dobové  atmosféře  montmartreských uliček a domů. Ohlas  filmu Červený balónek ve světě jako by přesně zapadal do zvolna se rodící  oslavy obyčejného  života,  typické pro  přelom padesátých a šedesátých let minulého století. O trochu později tato „nová vlna“ právě u nás našla úžasnou odezvu v literatuře, filmu, v celé plejádě  prostředků a výzev tzv. malých divadel a  snad nejzřetelněji  v prvních inscenacích  černého divadla. Bylo třeba dát radost a barvu životu, který by nemusel být jen o práci a upozornit na zdánlivě bezvýznamné všední věci, které  tomuto životu dávají smysl.

Považuji volbu titulu Červený balónek, s přiznanou inspirací stejnojmenným  francouzským filmem a určením menším dětem, za výtečnou. Návrat  obdivu k předmětům denního života v současné módě  divadla objektů, nejen že s daným titulem a jeho prostředky  dobře  koresponduje, ale  problémy dětí a jejich osamělosti ve velkoměstě, šikana, násilí a agrese i netečnost současného světa se zde v divadelní metafoře  spojují  v poetický příběh o hledání přátelství a radosti ze života. Kulisy se léty, která dělí francouzský Červený balónek a jeho libereckou variantu, sice v mnohém  proměnily, ale problémy zůstávají stejné.

Příběh „o přátelství malého chlapce a kouzelného balónku“ je velmi komorní a má jen málo aktérů. Hrdinou je chlapec, který hledá kamaráda, a který zcela náhodou nachází červený balónek, který mu kamaráda svou přítomností i hravostí nahrazuje.  Samotné zjevení kouzelného balónku připomíná trochu epizodu ze sci-fi filmu. Na scénu přiletí podivný předmět  výtvarně evokující spíše věžičku starého holubníku či prvek z dětské dřevěné stavebnice  a  z jeho dvířek vypadne červený balón. Jako by vnější síla vyslyšela chlapcovo trápení a vyšla mu kouzelným dárkem naproti. Podivné přátelství může začít.  Chlapcovým protihráčem je v příběhu světská moc reprezentovaná strážníkem dodržujícím  striktně a nekompromisně pořádek, ale především  parta kluků, která svým agresivním chováním otravuje město. Hlavní hrdina žije sice stejně jako jeho filmový předobraz ve velkoměstě ale tehdejší pařížští uličníci, kteří se tenkrát prali jen mezi s sebou, se teď proměnili v sílu, která  – až do zaslouženého potrestání – útočí neurvale na vše a na všechny.  Ani spořádaná a hodná chlapcova  maminka nemá příliš pochopení pro jeho problémy a nekompromisně torpéduje veškerou snahu pořídit si nějakého kamaráda – ať už je to papoušek, pes, nebo nakonec červený balónek. Chlapcovou spoluhráčkou, která se objeví v příběhu později, je holčička se zeleným balónkem, se kterou se může plachý chlapec konečně houpat na houpačce nebo si hrát na křižovatce na semafor a hlavně  seznámit ji se svým novým kamarádem.  Něžné přátelství s holčičkou nakonec ulomí ostny možnému smutnému konci celého příběhu.  Když přijde chlapec o balónek, holčička pouští solidárně k nebi ten svůj, aby jejich důvody k smutku byly vyrovnané.

Kromě dobré dramaturgické volby titulu a autorského dopracování původní předlohy, které se týká samotného závěru i některých situací (dramaturgem a autorem, spolu s celým tvůrčím kolektivem, je Vít Peřina),  citlivé a nápadité režie (zde se zkušenost s komorními inscenacemi pro tuto věkovou kategorii u Michaely Homolové nezapře), je výrazným přínosem inscenace scénografie Berty Doubkové,  jak  ve  výtvarném řešení scény, tak loutek vycházející ze světa dětských hraček (kostek a dřevěných skládanek). Její koncepce je základním článkem rytmu celé inscenace podpořené hudbou Filipa Homoly. Rozkládací leporelovitá stavba města ve svých útrobách v sobě skrývá hřiště, frekventovanou křižovatku, dům i interiér bytu, ve kterém chlapec bydlí. Otáčením celé konstrukce se vytváří nejen  chlapcova  pouť městem, ale poskytuje také dost prostoru pro  rychlé  a hlučné eskapády party kluků na motorce. A co všechno lze v takto koncipovaném prostoru vyjádřit  v herecké akci třeba jen ve scéně na hřišti, kdy se nemůže chlapec sám na houpačce houpat a kdy  naopak svou převahu na této houpačce  uplatní parta zlomyslných uličníků! Scéna samotná má ale také i několik dalších, malými diváky oceňovaných překvapení, mezi které patří např. snová scéna chlapcovy cesty výtahem na střechu domu za ztraceným kamarádem.

I u loutek pracuje výtvarnice s jejich rytmizovanou  proměnlivostí. Zatímco je figura osamělého chlapce v kulisách výškových staveb při  jeho toulkách zmenšená a nepatrná, v komorních a interiérových scénách  se pracuje s rozměrnějšími loutkami /manekýny, které umožňují  důraz na pohyb i detail. Komediální stylizací se vyznačují  jednotlivé postavy hlučné klukovské party, výraz mění i loutka strážníka inspirovaná figurkou  dětských dřevěných skládanek.  Jeho otevírací hlava dobře charakterizuje velkohubost a namyšlenost jeho „úřadu“.

Čtveřice herců ( Veronika Khomová, Jakub Müller, Petr Štěpánek a Pavel Pfeifer) obklopujících proměnlivou scénu je  chórem, který nejenže zprostředkovává  proměny chlapcovy cesty,  přihlíží jeho  problémům se zařazením jeho kamaráda do normálního „lidského“ provozu a na jejich souhře závisí jak rytmus, tak atmosféra celé inscenace. Jejich herecká spoluúčast v jednotlivých scénách by potřebovala větší výraznost a možná i  zviditelnění  toho, do jaké míry se s danou situací ztotožňují, nebo k ní vymezují. Taková herecká práce, která se zatím jen omezuje na přesné  technické doprovázení jednotlivých akcí, by možná přispěla k větší barevnosti sice nonverbální, ale zcela srozumitelné a působivé inscenace, která rozšířila repertoár Naivního divadla o další titul pro nejmenší.

Psáno z premiéry 3. 2. 2024

Sdílejte tento příběh, vyberte svou platformu!