Redakce Loutkář

04 / 05 / 2022

Na květen 2022 připravuje Divadlo Drak premiéru inscenace Tomáše Jarkovského a Jakuba Vašíčka Antigona, která vzniká v koprodukci s Městskými divadly pražskými. Autorské zpracování antického mýtu opírající se o motivy Sofoklovy tragédie je po divadelní road-movie Cesta v pořadí druhou z nového cyklu inscenací Divadla Drak určených dospívajícímu publiku.

Inscenace vypráví příběh mladičké Antigony, dcery zatraceného thébského krále Oidipa, jenž se vzepře autoritářské svévoli svého strýce Kreóna, i když ví, že je to rozhodnutí, které pro ni bude mít fatální důsledky.

Hradecká premiéra Antigony je i poslední premiérou Divadla Drak v sezoně 2021/2022 a uskuteční se na hlavní scéně 13. 5. od 18.00 hodin. Pražskou premiéru v divadle Komedie uvidí diváci 4. 6. 2022.

Antigona, krok od dětství k dospělosti

Autorská inscenace vystavěná na půdorysu slavné Sofoklovy tragedie vypráví příběh o těžkostech dospívání v podivné době, a ještě podivnější rodině. Která doba a která rodina však není podivná? Konfrontace s autoritou, vlastní sebeuvědomění a nelehká (a nikoli výhradně jednosměrná) cesta od závislosti k nezávislosti jsou jen některá z témat, která tato adaptace prastarého antického mýtu otevírá.

„Hledali jsme námět, který by přinášel témata blízká dospívajícímu publiku, do nějž by si mohl mladý divák promítnout své vlastní pocity, různé životní postoje nebo i frustrace. Na Sofoklovi, který je jedním ze tří nejvýznamnějších dramatiků své doby, je cenné, že jeho postavy jsou psychologicky velmi komplexní. Ačkoli tedy jeho hra může na první pohled působit spíš jako položka z dějin literatury než jako dnes živý příběh, vůbec tomu tak není. Zápasy, které jednotlivé postavy svádějí (ať už mezi sebou, nebo samy se sebou), jsou stejně jako vztahy mezi nimi i z naší perspektivy zcela srozumitelné a neztratily nic ze svojí univerzální platnosti a naléhavosti.
Aspoň tedy z určitého úhlu pohledu. Ten náš se zaměřuje především na poměr mezi jednotlivcem (individualitou, osobností) a rodinou. Na tu nahlížíme jako na síť vztahů, vzájemně provázaných osobních historií a také opakovaných vzorců chování, které každého z nás částečně definují a už proto – zvlášť v jistém věku – máme také potřebu se vůči nim nějak vymezit, být sami za sebe a sami sebou,“
vysvětluje režisér a spoluautor dramaturgicko-režijního konceptu Jakub Vašíček.

„Dospívající považujeme s režisérem Jakubem Vašíčkem dlouhodobě za jednu z nejinspirativnější diváckých skupin. Právě v tomto životním období se formuje jak lidská osobnost obecně, tak s ní spojený okruh zájmů. Jinými slovy, v tomto období se mimo jiné rozhoduje o tom, bude-li hrát umění či specificky divadlo nějakou roli v budoucím životě mladého člověka. Nejen to se pro nás stalo impulzem pro vznik nového cyklu inscenací, ale
i dalších programů určených právě náctiletým, mladým divákům. Chceme jim představit Divadlo Drak a divadlo obecně jako inspirativní místo plné zajímavých podnětů a možností, které je mohou provokovat k novým pohledům na svět i sama sebe. Věříme, že se nám podaří přesvědčit je, že divadlo jako umění i událost nabízí možnost otevřeného dialogu a sdílení či naopak konfrontace postojů i emocí. Že je to zkrátka něco pulsujícího, živého, co roste ze setkání, které je daleko důležitější než jakákoli konvence.

Na školní rok 2022/23 připravujeme tři samostatné a na sobě nezávislé programy určené pro studenty středních škol a jejich pedagogy, které tvoří kromě lektorských programů, diskuzí a seminářů i speciální dramaturgická linka inscenací určených právě této věkové skupině. Antigona je jednou z nich,“ představuje plány na příští sezónu Tomáš Jarkovský, ředitel Divadla Drak.

Tragický osud hlavní hrdinky, která chce na prahu dospělosti začít žít život jen podle svých představ, nezatížená minulosti své rodiny a chybami i proviněními svých blízkých, rozehrává v Divadle Drak režisér Jakub Vašíček v jevištně opulentní koláži na pomezí činohry a objektového divadla s výraznou pohybovou a hudební složkou. Celková koncepce inscenace je umocněna silnou vizualitou scény od Kamila Bělohlávka, kterou doplňují kostýmy s antickými odkazy Terezy Vašíčkové. Vše pak podtrhuje scénická hudba Daniela Čámského.

Inscenace stojí na vyrovnaných hereckých a hudebních výkonech celého uměleckého souboru Divadla Drak. Titulní role Antigony je hereckou příležitostí pro hostující Jazmínu Piktorovou, někdejší členku souboru Draku, která je hradeckému publiku dobře známa z řady dalších inscenací (Cesta, A na noze pevnina, Zeď aneb Jak jsem vyrůstal za železnou oponou). V roli thébského vladaře Kreóna se pak objeví druhá hostující posila, Petr Reif, který je s různými projekty pravidelným hostem červnového divadelního festivalu (Autobuf, D21 ad.)

Nová inscenace je určena divákům od 13 let a pro školy bude doplněna lektorským programem.

Sdílejte tento příběh, vyberte svou platformu!