Michal Drtina

22 / 04 / 2022

Pět let nepřístupný Palác šlechtičen zaplnili po rekonstrukci za 117 milionů korun z evropského a státního rozpočtu dlouhodobé expozice historických loutek a ukázky tradiční lidové kultury. Ve čtvrtek 21. dubna byly stálé expozice slavnostně otevřeny pro odbornou veřejnost, od pátku jsou přístupné široké veřejnosti.

Většinu peněz muzeum vynaložilo na tvorbu nových expozic. Stavební práce spočívaly zejména v sanaci zdiva, opravě elektroinstalace, vzduchotechniky nebo zabezpečení. Podařilo se také restaurovat barokní kapli Očištění Panny Marie s freskovou výmalbou z roku 1756 od Josefa Sterna a oltářní sochou Černé Madony z druhé poloviny 17. století.

“Výzkum, který spočíval i ve vyšetření počítačovým tomografem ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně, odhalil, že v jejím jádru se nachází korpus mnohem starší, pozdně středověké sochy, pravděpodobně z konce 15. století,” uvedl Mitáček.

 

Úvodní slovo generálního ředitele Moravského zemského muzea Mgr. Jiřího Mitáčka, Ph.D.

Expozici Loutkářské umění tvoří 590 loutek plus další předměty a je zaměřená hlavně na tradici kočovného a pozdějšího amatérského divadla na Moravě.

 

Slavnostní otevření Paláce šlechtičen

Slavnostní otevření Paláce šlechtičen

 

“Nejstarší a nejvzácnější loutky ve sbírce MZM pocházejí z mirotické dílny řezbáře Mikoláše Sychrovského asi z poloviny 19. století. Dochovaly se spolu s exkluzivním divadlem v kolekci loutkáře Františka Pflegra, dále v souborech rodin Doležalů a Kopeckých. K ojedinělým náleží také dvě generace marionet z inventáře divadel rodiny Flachsů,” uvedl autor expozice Jaroslav Blecha.

Úvodní slovo vedoucího oddělení dějin divadla PhDr. Jaroslava Blechy

Etnografická expozice dostala název Tradiční kultura na Moravě v zrcadle času. “Návštěvníkovi je tradiční kultura představena originální formou symbolického prolínání cyklu lidského života od narození přes svatbu po dospělost s cykly přírodními. Cílem tohoto pojetí je vyprávět příběhy ze života venkovské komunity, příběhy všedních i svátečních dnů a inspirovat k hledání vlastních kořenů a identity,” řekla Dvořáková.

Redakce Loutkáře přeje expozicím mnoho návštěvníků.

Slavnostní otevření Paláce šlechtičen

Slavnostní otevření Paláce šlechtičen

 

Sdílejte tento příběh, vyberte svou platformu!