Michal Drtina

17 / 02 / 2022

Ve středu 16. února se sešlo předsednictvo českého střediska UNIMA na svém pravidelném jednání. V rámci setkání se vzdala funkce dlouholetá předsedkyně střediska Nina Malíková a byla zvolena nová předsedkyně. Tou se stala ředitelka Muzea loutkářských kultur v Chrudimi Simona Chalupová.

Hlavními body jednání předsednictva českého střediska UNIMA byl program jeho aktivit v roce 2022 a volba nového předsedy. Jak bylo v rámci jednání konstatováno, čekají amatérské i profesionální loutkáře v letošním roce významné události. V červnu, rámci 34. Skupovy Plzně, se uskuteční jednání mezinárodního výkonného výboru, v kterém Českou republiku zastupuje šéfredaktorka časopisu Loutkář Kateřina Dolenská. V červenci, v rámci festivalu Loutkářská Chrudim, se uskuteční oslavy 50. výročí založení Muzea loutkářských kultur, oslavy 110. let od založení časopisu Loutkář a především se v rámci festivalu uskuteční valná hromada českého střediska UNIMA. Další akce se chystají k připomenutí Dne loutkového divadla v březnu v rámci Přeletu nad loutkářským hnízdem. Změny se připravují i pro předávání jediné oborové ceny Erik za nejinspirativnější počin uplynulé loutkové sezony.

Na konci jednání se funkce vzdala dlouholetá předsedkyně českého střediska UNIMA Nina Malíková a po rozsáhlé rozpravě byla novou předsedkyní zvolena Simona Chalupová.

Předsednictvo českého střediska UNIMA bylo zvoleno na Valné hromadě v listopadu 2017 a následně potvrzeno Valnou hromadou v lednu 2020. Pracuje v následujícím složení: Jaroslav Blecha, Stanislav Doubrava, Michal Drtina, Jakub Hora, Simona Chalupová, Klára Konopásková, Kateřina Dolenská, Nina Malíková, Jan Novák a Lenka Šaldová.

Posláním českého střediska UNIMA je podporovat rozvoj loutkářského umění zprostředkováváním kontaktů mezi loutkáři všech zemí a kontinentů, propagovat loutku jako prostředek etické a estetické výchovy a udržovat tradice loutkového divadla. Středisko své členy informuje o dění v UNIMA, vydaných publikacích, vývoji ve světovém loutkářství, o pořádaných mezinárodních kurzech a workshopech.

České středisko UNIMA má aktuálně 120 individuálních členů z řad profesionálních i amatérských loutkářů a 41 kolektivních členů (loutkových divadel a souborů).

Nina Malíková vystudovala Katedru dějin a teorie divadla na Filozofické fakultě UK v Praze a poté působila jako dramaturgyně v činohře v Hradci Králové a v Divadle S. K. Neumanna (dnes Divadlo pod Palmovkou). V současnosti spolupracuje s Katedrou alternativního a loutkového divadla DAMU a publikuje v řadě odborných časopisů, jako jsou Divadelní noviny, SAD a Divadelní revue. V letech 2000 až 2015 byla šéfredaktorkou časopisu Loutkář, nejstaršího odborného periodika na světě. Dlouhodobě se zasazuje o propagaci dobrého jména českého loutkářství ve světě a o uchování jeho paměti. Opakovaně působila v exekutivních funkcích Mezinárodní loutkářské unie UNIMA i jako předsedkyně českého střediska této mezinárodní nevládní divadelní organizace přidružené k UNESCO. Kurátorsky se podílela na řadě výstav věnovaných historii i současnosti českého loutkového divadla, je spoluatorkou publikace Czech Puppet Theatre Yesterday and Today, kterou vydal Institut umění – Divadelní ústav, a řady textů o českém loutkovém divadle publikovaných v zahraničí. V neposlední řadě je Nina Malíková jednou z iniciátorek zápisu českého a slovenského loutkářství na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO v roce 2016.

 

Simona Chalupová je absolventkou divadelní režie a dramaturgie alternativní větve pražské DAMU a v současné době doktorandkou na DAMU. Pracovala jako externí režisérka a autorka her v oboru alternativního a loutkového divadla v mnoha divadlech pro děti u nás i v zahraničí, převážně v Polsku. Od roku 2011 je ředitelkou Muzea loutkářských kultur v Chrudimi. Při své práci klade mimořádný důraz na vizuální složku dramatického zážitku; proto ráda spolupracovala se špičkovými scénografy. A podobně jako v divadle je jejím cílem, aby ožily i loutky v chrudimském Muzeu loutkářských kultur, což se jí velmi daří.

Sdílejte tento příběh, vyberte svou platformu!