Redakce Loutkář

28 / 03 / 2024

Dne 21. března, který je po celém světě slaven jako Světový den loutkového divadla, byla uveřejněna jména nově jmenovaných čestných členů mezinárodní loutkářské organizace UNIMA. České středisko UNIMA proměnilo hned dvě nominace, když titul Honorary Member udělovaný za výjimečný dlouholetý přínos pro UNIMA získala kulturní publicistka a historička Nina Malíková i emeritní ředitel Naivního divadla v Liberci Stanislav Doubrava.  

 

Mezinárodní loutkářská organizace UNIMA (Union International de la Marionnette) byla založena v roce 1929 v Praze a v její historii sehráli čeští loutkáři velmi významnou úlohu.

Nina Malíková k udělení titulu Honorary Member: “Jsem dojatá, překvapená, vděčná… Když jsem se podívala do seznamu těch, kteří to získali za dlouhé trvání UNIMA přede mnou, byla jsem překvapená dvojnásobně. Kromě  velkých Čechů – Veselý, Skupa, Trnka, Kolár, Sucharda, jsou tu i taková jména jako Edward Gordon Craig, G. B. Shaw, Jim Henson – zkrátka historie loutkového divadla a lidí kolem něj je plná překvapení.”

Stanislav Doubrava dodává: “Někdy vás  překvapí a  potěší nečekaná zpráva To se mi právě stalo a považuji si toho. Navíc si dlouhodobě myslím, že příslušnost k UNIMA má pro české loutkářství smysl. A gratuluji Nině Malíkové!

 

Nina Malíková vystudovala Filozofickou fakultu Karlovy univerzity v Praze, obor Historie a teorie divadla. Po absolutoriu pracovala jako lektorka a posléze dramaturgyně v činoherních divadlech v Hradci Králové a v Divadlo S. K. Neumanna (dnes Divadlo pod Palmovkou) v Praze. Zde se seznámila s řadou významných osobností českého divadelního života. Hned po studiích začala pracovat zároveň jako pedagožka na Katedře loutkového divadla (později Katedře alternativního a loutkového divadla) Divadelní fakulty AMU, kde přednášela a doposud přednáší historii českého a světového loutkového divadla. Dlouhodobě působila jako odbornice na současné české loutkové divadlo v Divadelním ústavu (dnes Institut umění – Divadelní ústav) v Praze, kde připravila odborné publikace týkající se historie českého loutkového divadla. Její práce zahrnuje také koncept výstav několika o českém loutkovém divadle, z nichž nejvýznamnější byla výstava Strings Attached: The Living Tradition of Czech Puppetry, kterou Institut umění – Divadelní ústav v roce 2013 připravil pro Columbus Museum of Art v USA. Překládá z francouzštiny divadelní hry i odbornou literaturu. Spolupracovala a spolupracuje s odbornými divadelními časopisy (nejen loutkářskými) v ČR i v zahraničí. Nina Malíková navázala a pokračuje v práci svého otce dr. Jana Malíka, autora a režiséra loutkových her, technologa a organizátora, dlouholetého generálního sekretáře UNIMA, a to ať už na poli loutkářské historie, divadelních recenzí a publicistiky nebo v organizační práci, která souvisí jak s UNIMA, tak s problémy a rozvojem současného českého loutkového divadla.

 

Stanislav Doubrava absolvoval pražskou Filmovou fakultu AMU na katedře produkce a řízení. Mezi lety 1993 – 1996 studoval obor Cultural Management na Amsterdam Summer University. Po škole nastoupil coby tajemník uměleckého provozu, vedoucí uměleckého souboru a organizátor festivalů Skupova Plzeň do Divadla dětí ALFA v Plzni. V roce 1989 přijal místo manažera a vedoucího souboru v Naivním divadle v Liberci, kde od roku 1991 do roku 2020 působil jako ředitel divadla. Od roku 1991 je ředitelem mezinárodního festivalu profesionálních loutkových divadel Mateřinka. V letech 1994-1998 působil jako správní ředitel Mezinárodního festivalu DIVADLO Plzeň. Byl členem rady ITI – Mezinárodního divadelního ústavu. V současnosti je členem správní rady Nadace Český literární fond a členem Rady Státního fondu kultury.

Sdílejte tento příběh, vyberte svou platformu!