Redakce Loutkář

01 / 12 / 2022

V prvním prosincovém týdnu se v jeruzalémském Train Theatre představí
královéhradecké Divadlo Drak s maňáskovou inscenací Šípková Růženka.
Hra, která v minulosti získala významná zahraniční ocenění, se nyní zásluhou
Českého domu Jeruzalém a Českého centra Tel Aviv dostává do vyhledávaného
divadla v Izraeli coby jedna z nejvýznamnějších akcí, jíž izraelské České centrum
zakončuje předsednictví v Radě EU.

Představení se odehraje hned ve dvou
reprízách. Spolu s Českým centrem Tel Aviv a Českým domem Jeruzalém se na
realizaci události podílejí další partneři: Ministerstvo kultury České republiky,
Královéhradecký kraj, Statutární město Hradec Králové a společnost Smartwings.
3. prosince 2022 vystoupí Divadlo Drak v jeruzalémském Train Theatre, kde uvede ve dvou
reprízách oceňovanou maňáskovou grotesku Tomáše Jarkovského a Jakuba Vašíčka
Šípková Růženka. Představení v této míře a rozsahu bylo možné realizovat díky Českému
centru Tel Aviv a jeho řediteli, který tuto událost inicioval již na přelomu let 2020 a 2021, ale kvůli
pandemii výjezd divadla nebylo možno uskutečnit. Děje se tedy až v letošním roce, kdy
Česká republika předsedá Radě EU, přičemž právě tato divadelní událost je právem řazena
mezi nejvýznamnější akce, které centrum v rámci předsednictví organizuje.

„Vystoupení Divadla Drak v Jeruzalémě je skvělou příležitostí představit izraelskému publiku
to nejlepší z české loutkářské tradice, která patří ke světové špičce. A symbolicky bude tato
inscenace patřit k nejvýznamnějším akcím, kterými v Izraeli zakončíme české předsednictví
EU. Jsem rád, že tak pokračuje skvělá spolupráce Českých center s kraji ČR, v tomto
konkrétním případě s Královehradeckým krajem, se kterým jsme např. uspořádali výstavu o
rodném kraji Františka Kupky a nejnověji připravili i výstavu fotografií o židovských
památkách Východních Čech otevřenou 23. listopadu 2022. A za to patří velký dík celému
vedení kraje v čele s hejtmanem Martinem Červíčkem,“ uvedl k celému projektu a vystoupení
Divadla Drak Robert Mikoláš, ředitel Českého centra Tel Aviv.

Obě reprízy inscenace Šípková Růženka proběhnou na půdě jeruzalémského loutkového
divadla pro děti The Train Theatre, které je v izraelském kontextu výjimečnou institucí
a lídrem v oboru divadla pro děti. The Train Theatre je také pravidelným pořadatelem
Mezinárodního loutkového festivalu, který každoročně přináší divákům to nejlepší
z izraelského a zahraničního loutkového divadla a obohacuje dialog mezi izraelskými
a zahraničními umělci s cílem podpořit a rozvíjet loutkářské umění v Izraeli i v zahraničí.
Šípková Růženka Divadla Drak si od své premiéry v září 2020 získala nejenom srdce
dětského publika, ale i přízeň odborné veřejnosti jak u nás, tak v zahraničí. Divadlo Drak se
v Izraeli představí jako divadelní scéna, která je nositelem českých a zejména pak
východočeských loutkářských tradic, které ve své autorské tvorbě dále rozvíjí, přičemž
vychází z principu originální autorské tvorby pro děti a dospělé založené na neotřelé
imaginaci a nápaditosti.

“Loutkářství má ve východních Čechách dlouholetou tradici a právem je od roku 2016
zapsáno do Reprezentativního seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO.
Jsem potěšena, že maňásková inscenace Šípková Růženka se díky výjezdu Divadla Drak do
Izraele rozšíří daleko za naše hranice a Královéhradecký kraj je hrdým podporovatelem
šíření této východočeské tradice. Loutky nás dospělé propojují s dětstvím a otevírají svět
fantazie, který je nezbytný pro děti i dospělé,“ řekla náměstkyně hejtmana odpovědná za
oblast kultury a cestovního ruchu Martina Berdychová.

Autorská inscenace Jakuba Vašíčka a Tomáše Jarkovského Šípková Růženka vychází
z jedné z nejstarších lidových pohádek, která přešla z ústního podání do literatury. Známý lyrický
příběh královské dcery, kterou stihne osudově symbolická kletba, inscenují autoři jako
„steampunkovou maňáskovou grotesku“ a toto jejich pojetí dává, kromě jiného, naplno
vyniknout přesné loutkářské práci členů uměleckého souboru královéhradeckého divadla, a
je tak skvělou ukázkou české loutkářské školy.

Hravá a mnohovrstevnatá inscenace Divadla Drak se může pochlubit hned několika
mezinárodními oceněními, např. cenou za Nejlepší režii pro Jakuba Vašíčka na 19. ročníku
Mezinárodního festivalu divadla pro děti Banja Luka 2020 v Bosně a Hercegovině nebo
Grand Prix na 28th Children’s Theater Festival v srbské Subotici.

Herec Jan Popela, který v inscenaci ztvárňuje postavu Zlé sudičky, byl za svůj „precizní
herecký výkon a cit pro gag a jeho načasování“, nominován na prestižní divadelní Cenu
Thálie. Tuto nominaci přiřadil k předchozím oceněním ze zahraničních festivalů v Chorvatsku
a Srbsku.

Výjezd Divadla Drak do Izraele je realizován s podporou Královéhradeckého kraje,
Ministerstva kultury ČR, Statutárního města Hradec Králové a Českých center.

Sdílejte tento příběh, vyberte svou platformu!