Redakce Loutkář

16 / 05 / 2024

Na konci května čeká Divadlo Drak týdenní zájezd do Havany na Kubě, kde ve dnech 27.–29. 5. odehraje tři reprízy inscenace Do hajan! na 21. Světovém kongresu ASSITEJ a Festivalu scénického umění pro děti a mládež.
Inscenace režisérky Veroniky Poldauf Riedlbauchové byla vybrána do programu této mezinárodní přehlídky spolu s dalšími 14 zahraničními produkcemi z celkových 542 přihlášených projektů.
Inscenace Do hajan! určená dětem od tří let stojí na pomezí poetického fyzického divadla a klaunské grotesky a všichni tři herci Petra Cicáková, Luděk Smadiš i Dominik Linka v ní prokazují výrazný pohybový talent i smysl pro gag. To vše podtrhuje výtvarně čisté provedení scény Marianny Stránské a light design Michala Kříže.
 
Výjezd Divadla Drak je realizován ve spolupráci s PerformCzech / Oddělením mezinárodní spolupráce Institutu umění – Divadelního ústavu a za podpory Ministerstva kultury a Národního plánu obnovy.
Kongresu se bude účastnit i česká delegace šesti zástupců českého národního centra ASSITEJ, jehož je Divadlo Drak členem.
ASSITEJ International (Mezinárodní asociace divadla pro děti a mládež) sdružuje divadla, organizace a jednotlivce z celého světa za účelem sdílení znalostí a praxe, vytváření nových příležitostí pro spolupráce a networking.
„Světový kongres ASSITEJ si klade hned několik cílů: advokacii divadla a scénického umění pro děti a mládež, aby se dostaly do popředí zájmu rozhodovacích orgánů, podporu nové synergie mezi vzděláváním a kulturou, podporu nové generace profesionálů a umělců v oblasti divadelního umění či posilování mezigenerační důvěry a spolupráce. To vše jsou hodnoty, které jsou aktuální i v českém divadelním kontextu
a budeme rádi součástí jejich rozvíjení, posilování a sdílení.
 přibližuje hlavní smysl akce ředitel Divadla Drak Tomáš Jarkovský.
„Velmi si vážíme, že inscenace Do hajan! byla do programu přehlídky vybrána a máme tak možnost prezentovat českou divadelní tvorbu pro děti a mládež na této akci světového významu. Účast na festivalu pro nás bude i příležitostí pro rozvíjení kontaktů s kolegy z ASSITEJ International a dalších národních středisek.“ uvedl Jarkovský.
„Činnost Českého střediska ASSITEJ koordinuje Institut umění – Divadelní ústav
a historie této mezinárodní nevládní organizace přidružené k UNESCO je s naší zemí spojena od samých začátků, kdy se v roce 1966 konal v Praze její první kongres. Dlouhodobě vynikající vztahy českých divadelníků s touto organizací potvrzuje i fakt, že exekutivní výbor ASSITEJ bude letos na podzim zasedat v Praze v rámci programu pro zahraniční hosty Hi PerformanCZ Visitors´ Program a spolupráce v rámci dalších projektů ASSITEJ jsou naplánovány i na další roky.“
 doplnila Martina Pecková Černá, vedoucí Oddělení mezinárodní spolupráce IDU.

Sdílejte tento příběh, vyberte svou platformu!