Redakce Loutkář

04 / 12 / 2021

Vánoční hra aneb O tom slavném narození – tak se jmenuje nejnovější inscenace, kterou
pro své diváky připravilo Divadlo loutek Ostrava. Ve Vánoční hře, navazující na tradice
lidových barokních her ze 17. až 19. století, se herci spolu s loutkami stávají vypravěči i
hlavními aktéry známého příběhu. Inscenace je určená pro rodiny s dětmi od 3 let a
bude mít premiéru v pátek 10. prosince na Hlavní scéně.

Ostravský autor Tomáš Vůjtek ve své Vánoční hře zcela současným jazykem navazuje na tradici lidových
barokních her, které se inscenovaly na českém a moravském venkově zejména v průběhu 17. až 19. století.
Biblický příběh o narození Ježíška je rozehrán velmi srozumitelně a vtipně na půdorysu souboje andělů s čerty.
Peklo se všemožně snaží zabránit tomu, aby lidé poznali, kdo se jim to v Betlémě vlastně narodil. Všechny intriky
čertů nakonec selžou a my si budeme moci v závěru zazpívat, že „…nám, nám narodil se“. Ostatně celá
inscenace bude protkána známými koledami a také původními vánočními písničkami.

Vánoční hra, přináší několik vzájemně propojených, paralelních dějů. Začíná vyprávěním herců v roli opovědníků,
kteří přišli divákům zahrát betlémský příběh.

Příběh o jezulátku, v němž nechybí pastýři, tři králové ani Herodes, je obohacen sporem mezi nebem a peklem,
který vznikl pádem jednoho nabubřelého anděla mezi pekelníky. Pomsta, kterou v pekle chystá, se tak postupně
propojuje s rozehranou dějovou linií o příchodu mesiáše, který má spasit hříšné lidstvo. Čerti se pokouší
všemožnými prostředky situaci kolem Ježíškova narození zkomplikovat: klamou Josefa, znesnadňují Josefovi a
Marii putování do Betléma, a dokonce sami sebe pasují do rolí rádců v Herodově paláci. Naštěstí Bůh spolu
s anděly svaté rodině pomáhá, takže čerti nakonec nemají šanci. Všechno dobře dopadne, Ježíšek bude
zachráněn a diváci se spolu s herci ocitnou u Betléma (a k tomu si můžou zazpívat i známé koledy).

Divadlo loutek Ostrava hraje repertoár s vánoční tematikou pravidelně již mnoho let. Text Tomáše Vůjtka upravil
umělecký šéf divadla Václav Klemens, který je zároveň režisérem inscenace. Asistence režie se ujala
dramaturgyně Tereza Agelová. Autorem výpravy podtrhující atmosféru tradičního lidového divadla, je Michal
Hejmovský, hudbu vytvořil a nastudoval Vlastimil Ondruška.

Sdílejte tento příběh, vyberte svou platformu!