Redakce Loutkář

21 / 12 / 2021

Projekt Autor v domě reaguje na dlouhodobě neuspokojivou situaci současné české dramatiky, která postrádá dostatečný počet tvůrců. Iniciativa proto vytváří ideální prostředí a podmínky pro tvůrčí psaní, čímž podporuje vznik nových divadelních textů a profesionální posun autorů. Vybraní účastníci budou po celý rok pracovat v dialogu se dvěma výraznými osobnostmi české divadelní scény – Marií Novákovou a Karlem Kratochvílem. Svůj finální tvar budou moci představit divákům A studia Rubín v podobě scénických čtení. Do čtvrtého ročníku dílny se mohou přihlásit autoři a autorky bez rozdílu věku i zkušeností do 28. února 2022.

Autor v domě vychází z dramaturgie A studia Rubín, která je do značné míry založena na autorských textech a inscenacích. V rámci autorské dílny se účastníci i tutoři setkávají na pravidelných kolokviích, která slouží jako platforma k tolik potřebné reflexi a vedení angažovaného dialogu. K vytvoření podnětné atmosféry přispívá fakt, že se nekonzultují pouze vznikající texty samotných autorů, ale i tutorů – a to od jejich základní ideje až po finální tvar. Závěrečným výstupem je scénické čtení, které se uskuteční v A studiu Rubín. Potencionální možností je také inscenování některého textu či textů v A studiu Rubín a jejich zařazení do repertoáru.

Autor v domě se v A studiu Rubín otevírá již po čtvrté. Doposud v této iniciativě vznikla téměř dvacítka nových, pozoruhodných divadelních textů. Je velmi napínavé sledovat, jak se v jednotlivých letech mění témata, se kterými se autoři a autorky hlásí. A o to zajímavější jsou výstupy jednotlivých autorů a autorek v domě. Minulý, třetí ročník, považuji za nadmíru zdařilý a mám radost, že vznikly tak nečekané, intenzivní a aktuální texty. Rozhodně by neměly uniknout divadelním dramaturgům,“ říká umělecká šéfka A studia Rubín Dagmar Fričová.

V roce 2019 se pod tutorským vedením Reného Levínského, Dagmar Fričové a Lucie Ferenzové dílny účastnili autoři Bernardeta Babáková, Eva Blechová, Barbora Hančilová a Ondřej Šulc. V roce 2020 převzali vedení dílny Ondřej Novotný a Simona Petrů, díky nimž tvořili své texty Jana Hrdá, Jana Micenková, Tomáš Ráliš a Martin Toul. V roce 2021 vedli Alexeje Sevruka, Marii – Luisu Purkrábkovou, Terezu Trusinovou, Jitku Herčíkovou a Elišku Peřichovou tutoři Markéta Bidlasová a Jiří Ondra.

Zatímco texty pilotního ročníku byly inscenovány v rámci autorských čtení v A studiu Rubín, výsledná práce autorů druhého ročníku získala kvůli plošnému zavření divadel finální tvar v podobě hlasových her režiséra Jana Friče v podcastu Fade in Rubín. Finální texty třetího ročníku budou opět představeny jako scénická čtení v průběhu letošní sezony Závilostí.

Texty tutorů pilotního ročníku se objevily i na divadelních jevištích. Zatímco hra A osel na něj funěl Reného Levínského hraje během Vánoc v Městských divadlech pražských, scénář Lucie Ferenzová k inscenaci Jezero (premiéra 30. listopadu 2019) je na nynějším repertoáru A studia Rubín, stejně jako inscenace Tumor: karcinogenní romance (premiéra jako site-specific A studia Rubín v pražské Invalidovně 17. září 2019) Dagmar Fričové, která získala nominace v rámci Cen Divadelních novin i Thálie.

Autor v domě reaguje na dlouhodobě neuspokojivou situaci současné české dramatiky. Inspiruje se několika modely podpory začínajících autorů v německé jazykové oblasti, kde existuje velká řada dílen, seminářů, festivalů, ale i studijních oborů, které vznik textů rozvíjí a podporují. Více informací o projektu je možné najít na oficiálních webových stránkách a sociálních profilech divadla. Zájemci splňující podmínky projektu mohou své přihlášky zasílat nejpozději do půlnoci 28. února 2022.

Podmínky projektu

Autor v domě je otevřen všem autorům a autorkám bez rozdílu věku i zkušeností. Tutoři spolu s uměleckou šéfkou A studia Rubín budou účastníky vybírat na základě těchto zaslaných podkladů:

  • motivační dopis (max. 2 500 znaků),
  • strukturovaný životopis,
  • náčrt synopse budoucího textu (max. 2 500 znaků),
  • jedna až dvě ukázky dosavadní tvorby s krátkým komentářem důvodu výběru.

Vše zašlete na e-mailovou adresu astudiorubin@gmail.com a v předmětu uveďte „Autor v domě“. Přihlášky zasílejte nejpozději do 28. února 2022. Vyhlášení výsledků proběhne 21. března 2022 a první kolokvium se bude konat v sobotu 23. dubna 2022.

Tutoři

Marie Nováková
Divadelní a rozhlasová dramaturgyně a autorka, absolventka oboru dramaturgie na katedře činoherního divadla DAMU. Spoluzakladatelka a dramaturgyně nezávislého divadelního souboru Tygr v tísni a Divadla VILA Štvanice. Umělecká ředitelka plenérového divadelního festivalu Antická Štvanice. Ve své tvorbě se zabývá adaptacemi a inscenováním literatury 20. a 21. století, antickým dramatem a divadlem v netradičních prostorech.

Karel Kratochvíl
Herec, režisér, autor, dramaturg a produkční, absolvent herectví na katedře alternativního divadla DAMU. Jako autor, režisér a produkční spolupracoval se Studiem DAMÚZA, duem Bratři v tricku, jako dramaturg nebo autor s MDP a Divadlem DRAK. Je zakladatelem platformy Krutý krtek, ve které se věnuje tvorbě pro publikum mimo divadelní prostory. Autorsky se podílel na rekonstrukci průvodu k výročí sametové revoluce Vezmi s sebou květinu a Díky, že můžem. Realizoval také čtení po pražských tramvajových zastávkách Ostrůvky poezie. Je autorem rozhlasových a televizních pořadů, spolupracovníkem organizace Post Bellum. Působil také jako moderátor, redaktor a editor Českého rozhlasu Vltava. V současné době vede žižkovské Kulturní centrum Vozovna.

Sdílejte tento příběh, vyberte svou platformu!