Redakce Loutkář

12 / 06 / 2024

Divadlo loutek Ostrava uzavřelo sérii vzdělávacích workshopů a seminářů v rámci projektu 3xMeetLoutky+. Od listopadu 2023 do června 2024 proběhlo celkem 5 akcí určených pedagogům, divadelním lektorům a studentům uměleckých a pedagogických vysokých škol, které se organizátoři snažili především inspirovat k tvořivé práci s žáky při výuce po návštěvě divadelního představení a nabídnout, jaké jsou možnosti jeho reflexe.

V listopadu 2023 proběhl dvoudenní seminář s názvem Holubi v pohybu, který vycházel z představení Kdo neskáče, není holub! aneb Zobáky sobě. Společně se hledaly cesty, jak s dětmi reflektovat divadelní představení.  Tentokrát především pohybem a tancem a také formou dramatické výchovy. Nejprve proběhla dílna po představení se skupinou žáků, kterou vedla lektorka ze Sdružení D z Olomouce Jana Posníková. S pedagožkou a dramaterapeutkou Hanou Cisovskou proběhl diskuzní seminář, kde se diskutovalo nad zhlédnutou dílnou a také proč je vůbec potřeba reflektovat divadelní představení. Tanečnice a pedagožka Anna Línová ve svém pohybovém workshopu nabídla, jak lze reflektovat vybrané téma z inscenace formou pohybu a tance. Divadelní lektoři Pavla MasaříkováTomáš Volkmer na závěr vedli pohybovo-výtvarnou dílnu s nabídkou technik a metod, které je možné využít se žáky ve výuce v návaznosti na zhlédnuté divadelní představení.

Březnový seminář Zvuky Farmy vycházel z inscenace Farma zvířat a jeho cílem bylo zvědomění divadelního zážitku prostřednictvím zvuků, ruchů a hudby. Lektor Martin Ptáček propojil studenty i dospělé účastníky, kteří se společně za pomoci perkusních nástrojů pokusili vytvářet scénickou hudbu. Proběhla také debata o hledání cest ke kreativní reflexi divadelního představení, kterou vedli Martin Ptáček společně s divadelní lektorkou Divadla loutek Hanou Volkmerovou. Program druhého dne lektoroval Daniel Skála, cimbalista, skladatel současné hudby, hudební improvizátor a pedagog Janáčkovy konzervatoře Ostrava. Prostřednictvím hudby, zvuků, ruchů, ale i práce s tichem, bylo úkolem hledat cesty, jak vnímat zvukovost divadelního díla. Workshop byl proložen výtvarnými bloky vedenými výtvarníkem Tomášem Volkmerem. Účastníci si vyzkoušeli modelovat se zavřenýma očima nebo vytvářeli masky z papíru a dotvářeli je dalšími kreativními materiály. V průběhu workshopu se pak výtvarné i hudební prvky propojovaly například pohybem postav s maskou na základě improvizovaného hudebního podkladu.

V květnu proběhl pětidenní workshop pro úzkou skupinu divadelních lektorů a loutkářů s názvem From Prop to Protagonist – Od rekvizity k protagonistovi s René Baker. René Baker je výraznou osobností loutkářského světa, režisérka, pedagožka a loutkářka. Je tvůrkyní původní metodiky práce s předmětem a ve svých odborných textech zpracovává trojí způsob bytí na jevišti. Doposud působila v divadlech a na vysokých uměleckých školách ve Španělsku, v Portugalsku, Řecku, Itálii, Finsku, Norku, Švédsku, na Islandu, ve Francii.

Druhou květnovou akcí byl seminář Krokodýlkova Velká témata. Dvoudenní kurz pro pedagogy, divadelní lektory a studenty uměleckých a pedagogických vysokých škol vycházel z inscenace Nejhorší věc na světě a byl zaměřen na otevírání komunikace s teenagery, na snahu vnímat a chápat jejich vidění světa a fungování v něm a na asimilaci divadelního zážitku. Hlavními lektory byli Tomáš Andrášik, psychoterapeut s letitou praxí s výcvikem v integrativní Gestalt terapii, a psycholožka a terapeutka Zuzana Snopková. Součástí semináře byla i přednáška psychiatričky a psychoterapeutky Gestalt terapie zaměřující se na práci s teenagery Genovévy Almássyové s názvem „Jak s nimi mluvit?“, která se zaměřila na způsoby otevřené komunikace se současnými teenagery a schopnosti zůstávat s nimi ve spojení. Lektoři DLO Hana a Tomáš Volkmerovi zakončili seminář rekapitulací a reflexí celého kurzu.

Poslední akcí v rámci projektu MeetLoutky byl červnový dvoudenní workshop Žít s respektem s psychology Kopřivovými, který účastníkům nabídl základní vzhled do uplatňování respektující komunikace, a to především s dětmi a mládeží. Lektoři Tatjana a Pavel Kopřivovi jsou psychologové a spoluautoři přístupu a knihy Respektovat a být respektován.

Projekt MeetLoutky v Divadle loutek Ostrava vymysleli a začali organizovat manželé Hana a Tomáš Volkmerovi, kteří se věnují umělecko-vzdělávacím programům a lektorské činnosti nejen na půdě DLO přes 20 let. Hana Volkmerová k počátkům projektu říká: „Hned od počátku koncepce jsem měla touhu propojovat divadelní (loutkářský) a pedagogický obor, tedy umělce a pedagogy. Jsme spolu s mým manželem přesvědčeni, že divadlo může nabídnout daleko víc, než ‚jen‘ divadelní zážitek. Právě pedagogové s tímto zážitkem mohou následně pracovat ve školách, mohou na něj navazovat, mohou jej upevňovat, prohlubovat. Zhlédnutí divadelního představení může být východiskem k otevřené diskusi, je možné debatovat témata, která inscenace nabízí, soustředit se na její divadelní podobu a učit se ji vnímat a číst, je možné si vzít pro výuku třeba jen dílčí prvky jako východiska pro probíranou látku, je možné se soustředit na prožívání a emoce v průběhu představení, dokonce může působit až terapeuticky atd. Je toho zkrátka mnoho, jak s divadelním zážitkem pracovat. A proto jsme rádi, že jsme vytvořili inspirativní platformu MeetLoutky, která toto vše umožňuje.“

Akce je realizována v rámci projektu 3xMeetLoutky+ a je financována Evropskou unií – Next Generation prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstvem kultury ČR.

Sdílejte tento příběh, vyberte svou platformu!