Redakce Loutkář

05 / 06 / 2022

V pátek 10. června 2022 se v prostorách Západočeského muzea v Plzni uskuteční odborná konference nazvaná Tradice českého loutkářství. Konference je součástí programu letošního bienále Skupova Plzně 2022 a je zásadním bodem dvouletého výzkumu, který začal v roce 2021 z iniciativy Ústavu pro výzkum a studium divadla alternativního, loutkového a divadelní tvorby ve specifických skupinách na Divadelní fakultě AMU v Praze, Muzea loutkářských kultur v Chrudimi, časopisu Loutkář, a především Spolku pro podporu tradic loutkářství.

Na výzkumu se podílí více než dvě desítky oborových teoretiků a praktiků a je inspirován zápisem českého loutkářství na seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO (2016). Podmínkou toho, aby nebyl zapsaný kulturní jev ze seznamu vyškrtnut, je, že zůstává nadále živý a trvale se rozvíjí. Výzkum se proto snaží pojmenovat podoby a trendy vývoje – tedy prokazatelné živosti – celé šíře českého loutkářství, sféry profesionální i amatérské, ve vztahu k tradici.

Výstupy z konference se pak stanou základem pro odbornou recenzovanou publikaci vydanou na podzim 2022.

Program konference je plánován na 9:00-16:00 a uskuteční se v konferenčním sále ZČM v Plzni (Kopeckého sady 357/2, 301 00 Plzeň 3). Spolupořadateli konference jsou hostitelské Západočeské muzeum a Skupova Plzeň a akce se koná za finanční podpory MK ČR.

Sdílejte tento příběh, vyberte svou platformu!