Redakce Loutkář

25 / 04 / 2024

Divadlo Lampion pořádá 23. května 2024 ve spolupráci s oddělením školství Magistrátu města Kladna a Národním informačním střediskem pro kulturu (NIPOS) sympozium pro ředitele a pedagogy kladenských základních škol.

V dopolední části uvede soubor Divadla Lampion interaktivní inscenaci Komodo (režie Jakub Maksymov), která získala Cenu Jana Borny na festivalu Dítě v Dlouhé 2022. Následovat bude workshop pod vedením MgA. Alžběty J. Petrové, lektorky Divadla Lampion, koncipovaný jako praktická ukázka lektorského programu na základě technik, jejichž prostřednictvím mohou žáci reflektovat své divadelní zážitky.

Odpolední část sympozia bude patřit prezentacím; možnosti umělecké (především dramatické) výchovy ve výuce ZŠ a jejích benefitů na rozvoj osobnosti dítěte přednesou odborníci v dané oblasti:

Umělecké a kreativní vzdělávání v kontextu, spektrum jeho využití ve školách a světové trendy v kulturním vzdělávání – odezvy z konference UNESCO – představí Mgr. Kateřina Klementová, Ph.D. (NIPOS). Co je divadelní lektorství, jaké jsou jeho cíle a podoby a jakou roli může hrát ve vztahu divadla a školy se dozvíme v příspěvku „Divadelní lektor aneb profese, která sbližuje“ MgA. Anny Hrnečkové (DAMU, Divadlo Drak). O své zkušenosti se systematickou spoluprací a provázaností školy a divadla v rámci ŠVP se podělí zástupci oslovených škol.

Pohled psycholožky s dlouholetou praxí na uměleckou výchovu a její pozitivní vliv na osobnostní rozvoj dětí nám zprostředkuje Mgr. Michaela Štáfková, MBA (Zařízení sociální intervence Kladno).

Nabídku konkrétních forem a možností spolupráce škol a divadla Lampion s přesahem (vliv abonentních představení na schopnost dětí vnímat divadelní představení, budování vztahu dětí k místu apod.) představí MgA. Alžběta J. Petrová.

Diskuse všech zúčastněných a sdílení jejích výstupů sympozium uzavře.

Za podporu a důvěru děkujeme panu Ing. Petru Smetanovi, vedoucímu oddělení školství Magistrátu města Kladna.

Akce se uskuteční v rámci ARTýdne – Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby 2024.

Lampion školám

Lampion školám

Sdílejte tento příběh, vyberte svou platformu!