Redakce Loutkář

11 / 04 / 2023

Tvorba pro dospívající publikum představuje dlouhodobě významnou součást repertoáru královéhradeckého Divadla Drak. Po úspěšném projektu Drak+, který je určen studentům středních škol, se nyní Drak může věnovat této cílové skupině i na mezinárodní úrovni v rámci projetu 3Place, podpořeného z programu Kreativní Evropa na roky 2023-25.
3ᴘʟᴀᴄᴇ je nový tříletý projekt, na němž spolupracuje Divadlo Drak s dvěma dalšími zavedenými evropskými divadelními institucemi, které se věnují rozvoji divadla pro mladé publikum. Iniciátorem a vedoucím projektu je norská síť pro múzická umění Scenekunstbruket a přidružené Kloden teater, druhým partnerem je německé divadlo Junges Ensemble Stuttgart.
Název projektu odkazuje k sociologickým teoriím „třetího místa“ (Third Place), a to nejen jako fyzického, ale také jako sociálního a imaginárního prostoru pro umělecký zážitek.
Může být divadlo vedle domova a školy třetím místem, kde tráví mladí lidé svůj čas? Co od takového místa očekávají? Co v něm chtějí a potřebují zažívat? Jak má vypadat? Jakou roli v něm mohou sami hrát? Nejen tyto otázky si evropští partneři kladou a odpovědi na ně hledají jak u sebe navzájem, tak u samotných náctiletých.
„V rámci projektu chceme vést dialog přímo s mladými lidmi ze všech tří zemí a prostřednictvím on-line workshopů, společných setkání s partnery ze zahraničí, ale i vlastní celoroční činností hledat cesty, jak z divadla ve smyslu prostředí, tvorby i formy vytvořit místo přívětivé mladým lidem, kde budou chtít trávit svůj čas jako diváci, které může být i místem pro jejich vlastní seberealizaci a kde se budou cítit svobodně a bezpečně,“ představuje hlavní záměry projektu ředitel Divadla Drak Tomáš Jarkovský.
„Ve všech třech organizacích máme dlouhodobou zkušenosti s prací s mladým publikem. Cílem naší spolupráce je jednak výměna a vzájemné sdílení znalostí nebo zkušeností, ale zejména společná práce na tvorbě a rozvoji nové metodologie pro naše budoucí aktivity. Věříme, že i díky tomuto projektu, má naše divadlo příležitost stát se důležitým centrem jak pro mladé publikum, tak pro divadelníky, kteří se tvorbě pro mladé chtějí věnovat,“ doplňuje Jarkovský.
Získat grant z programu EU Kreativní Evropa na projekty evropské spolupráce není jednoduché. Dosáhnou na něj jen ti nejlepší, kteří předloží kvalitní a přesvědčivý evropský program. Drak ukazuje, že do evropské špičky patří. Díky této podpoře tak 19 českých organizací včetně Divadla Drak v roce 2022 získalo částku v celkové výši 1 620 605 eur,“ komentuje vedoucí české Kanceláře Kreativní Evropa Kultura Magdalena Müllerová.
3Place – Třetí místo zkoumá scénické umění pro mladé publikum ve třech různých aspektech, kdy každý z partnerů zastupuje jedno z hledisek – za prvé fyzický prostor, kde se kulturní zážitek odehrává, za druhé samotnou uměleckou tvorbu, kterou zaštiťuje v projektu Divadlo Drak, za třetí zapojení mladého publika tak, aby se cítilo být v tvorbě zastoupeno.
Vedoucí partner Scenekunstbruket – Norská síť pro múzická umění (NSKB), je kompetenční centrum pro distribuci a šíření divadla pro mladé publikum a největší celostátní poskytovatel scénického umění pro mladé publikum v Norsku. Každoročně pořádá festival Showbox zaměřený na mladé publikum s odborným programem pro profesionály. Jejich cílem je zvýšit kompetence, znalosti a rozvoj scénického umění pro mladé lidi pořádáním networkingových setkání, seminářů a dalších akcí.
Kloden teater je přidruženým partnerem Scenekunstbruket: Divadlo pro divadelní umění a mladé lidi, které představuje norské a mezinárodní divadelní umění vysoké kvality. V roce 2025 začne stavět divadelní dům pro mladé publikum.
JES – stuttgartské divadlo pro děti a mládež Junges Ensemble Stuttgart si za dvacet let existence vybudovalo významné postavení jako součást městské kultury pro mladé lidi. Jeho tvorba se opírá o tři provázané a vzájemně se posilující pilíře divadla – inscenace pro mladé diváky, participativní práce s dětmi a mládeží a mezinárodní festival Schöne Aussicht.

Sdílejte tento příběh, vyberte svou platformu!