Redakce Loutkář

06 / 04 / 2022

Divadlo Minor uvede ve čtvrtek 7. dubna v 10:00 premiéru inscenace Jsem v pohodě režisérky, herečky a divadelní pedagožky Michaely Váňové. Jedná se o její druhou režii v Minoru, u které využila techniku Divadla fórum. První inscenace s názvem To byl jen vtip! se věnovala šikaně, v Jsem v pohodě se Váňová zaměřuje na sociální izolaci. Téma vyplynulo z diskuze s pedagogy v Minoru nad problémy současného školství.

Divadlo fórum je edukační systém založený na práci s předem připraveným divadelním představením, které hrají profesionální herci. Učí děti ve zlomových momentech hledat různá řešení a podle nich jednat. Diváci v příběhu odhalují situace, ve kterých by se dalo jednat jinak a lépe, sami pak zahrají danou postavu a svým vstoupením do hry se pokusí změnit děj k lepšímu. Smyslem je předat dětem poznání, že pokud mohou změnit chod dění na jevišti, jsou toho schopni také ve skutečném životě.

„Když jsme hledali téma pro nové divadlo fórum, zajímala nás zkušenost učitelů – jaké problémy se u nich ve třídě nejčastěji objevují. Témat vyplynulo několik, ale naši pozornost nejvíce upoutala sociální izolace. Ukázalo se, že mnohé děti dávají přednost virtuální komunikaci před reálnou a společný volný čas tráví každý sám „ve svém světě“. Když se pak objeví mezi dětmi problém, který je potřeba vzájemně komunikovat, často se stává, že nenacházejí vhodné strategie. A protože technika divadla fórum umí velmi dobře ukázat zrod a vývoj určitého problému, bylo pro nás téma sociální izolace velmi vhodné. Děti se tak skrze divácký, ale i vlastní herní prožitek učí přijmout zodpovědnost za své jednání – zkouší si uplatňovat funkční komunikační strategie a poznávají, proč je důležité pečovat o vztahy se svými blízkými a jak zásadní je umět říct si jim o pomoc,“ říká režisérka Michaela Váňová.

Sociální izolace může vzniknout velmi snadno – strachem ze selhání, z odmítnutí druhých či libovolnou odlišností. Jak tedy poznat, že se někdo v okolí začíná před druhými uzavírat? Že ve své samotě není dobrovolně a rád? A proč je potřeba vytvářet a pečovat o vztahy s kamarády? Na to budou tvůrci hledat odpověď společně s diváky. Představení je určeno pro školní kolektivy, takže veřejnost bude mít omezené možnosti k jeho zhlédnutí.

Michaela Váňová vystudovala herectví na Pražské konzervatoři a Katedru výchovné dramatiky na DAMU, kde nyní pokračuje v doktorskému studiu. Pro své vzdělání působí v divadle nejen jako profesionální lektorka, ale i jako herečka (např. v inscenaci Robin Hood). V současné době pracuje také jako odborná asistentka na Katedře preprimární a primární pedagogiky na Univerzitě Karlově v Praze (specializace dramatická výchova). Od roku 2012 vytváří vzdělávací inscenace, vede workshopy a prezentuje práci divadelního lektorství na konferencích v zahraničí (Německo, Polsko, Švýcarsko, USA, Velká Británie).

Informace o inscenaci:

Veřejná generálka: 6. dubna 2022 v 9:30

Premiéra: 7. dubna 2022 v 10:00

Nejbližší reprízy: 12., 20. a 21. dubna v 9:30

Vstupenky jsou k dostání buď online na www.minor.cz nebo v pokladně divadla (Po–Pá 10:00–13:30 a 14:30–20:00; So–Ne 11:00–18:00)

Cílová skupina: 4. – 5. třída

Inscenační tým: 

Scénář a režie: Michaela Váňová

Hudba: David Hlaváč

Interpretka písně: Eliška Voráčková

Odborná psychologická spolupráce: Zuzana Karásková Ulbertová

Dramaturgická spolupráce: Iva Kopecká

Hrají: Barbora Černochová, Marcela Máchová, Richard Fiala, Michal Šášinka

Sdílejte tento příběh, vyberte svou platformu!