Redakce Loutkář

13 / 01 / 2024

V roce 2024 vypíše Nadace Život umělce dvě grantové výzvy na umělecké projekty. Rozhodla o tom její správní rada. V té první mohou organizátoři hudebních, divadelních, tanečních a dalších kulturních akcí o příspěvek žádat již nyní.

“První grantovou výzvu jsme spustili hned počátkem nového roku, tedy 1. ledna 2024. Zájemci mohou o příspěvky na své projekty žádat do konce února,” říká Svatava Barančicová, výkonná ředitelka Nadace Život umělce. “O tom, kdo příspěvek získá, rozhodne správní rada nadace během března,” dodává.

Finanční příspěvky obdrží úspěšní žadatelé až po tomto rozhodnutí. Těm, jejichž akce proběhne dříve, bude podpora vyplacena zpětně. Jeden pořadatel může dostat příspěvek maximálně na dva projekty.

Pořadatelé, kteří plánují akci na druhé pololetí tohoto roku, mohou o příspěvky žádat ve druhé výzvě, která proběhne od 1. června do 31. srpna. Přihlášky do grantového řízení se podávají výhradně elektronicky. Veškeré potřebné informace a konkrétní pravidla jsou žadatelům k dispozici na oficiálních stránkách nadace.

Nadace prostřednictvím svých grantových výzev každoročně podporuje festivaly všech žánrů, koncerty nejen vážné hudby, divadelní představení, mezinárodní soutěže nebo pěvecké kurzy. Celkem se jedná o stovky uměleckých akcí. Tato aktivita je součástí všestranné aktivní podpory výkonných umělců a širokého spektra umělecké jevištní tvorby.

Kromě podpory kulturních projektů pomáhá nadace mladým talentům i výkonným umělcům v těžké životní situaci, například umělcům seniorům nebo umělcům v dlouhodobější aktivní neschopnosti. Každoročně vyhlašuje také ocenění Master Prix za celoživotní uměleckou činnost.

Sdílejte tento příběh, vyberte svou platformu!