Michal Drtina

12 / 03 / 2022

Také Naivní divadlo Liberec podpoří Ukrajinu. V pátek 25. března v 19:30 hodin zve veřejnost na benefiční akci – divadelní představení Jukebox, které mimořádně neuvede v komorním prostoru studia, ale přesune je do velkého sálu. Celý výtěžek z dobrovolného vstupného následně zašle na konto organizace Člověk v tísni, jež ve válkou zmítané Ukrajině poskytuje potřebnou pomoc.

Jak jinak pomoci druhým, než tím, co kultura umí nejlépe. Smyslem benefičního představení pořádaného Naivním divadlem Liberec je vybrat formou dobrovolného vstupného co nejvíce finančních prostředků na pomoc Ukrajině a zároveň také potěšit diváky kulturním zážitkem, při kterém se pobaví a odpočinou si. Ze svého repertoáru proto NDL vybralo Jukebox, moderovaný divadelní koncert, který je věnován trestuhodně opomenutému 100. výročí vynálezu jukeboxu.

Během večera zazní oblíbené písně napříč nejrůznějšími žánry doprovázené jejich originálním divadelním ztvárněním. A co víc, jak už ze samotné podstaty jukeboxu vyplývá, volba repertoáru bude čistě na publiku.

Vstupenky na tuto akci v hodnotě 0 Kč bude možné rezervovat na pokladně či online na webových stránkách Naivního divadla Liberec od pátku 18. března od 10:00 hodin s následným osobním vyzvednutím. Finančně přispět na pomoc Ukrajině pak mohou diváci před samotným začátkem představení formou dobrovolného vstupného.

www.naivnidivadlo.cz

Pokladna divadla je otevřena pondělí–pátek od 10:00 do 17:00 hodin a 1 hodinu před začátkem představení. Telefon: 485 253 611.

Jana Pittnerová

Sdílejte tento příběh, vyberte svou platformu!