Redakce Loutkář

22 / 11 / 2022

Cílem projektu je dát příležitost studentům a čerstvým absolventům v profesionálním divadelním prostředí. Divadlo loutek Ostrava tím dává mladým tvůrcům příležitost rozžít alternativní scénu tvůrčím, netradičním a nekonvenčním divadelním způsobem. Práve pro tyto počiny byla alternativní scéna otevřena. Rádi bychom aby byla vytvořena inscenace s minimalistickou a zároveň funkční scénografií, ideálně určená jako zájezdové představení.

KOHO HLEDÁME

• hledáme tým (podmínkou jsou minimálně dva lidé,
např. režisér-dramaturg, scénograf-režisér apod.)
• podmínkou je bud studium magisterského oboru na umělecké vysoké
škole (DAMU, FAVU, JAMU, VŠMU ad.) nebo ukončení studia na umělecké
vysoké škole (max. 5 let od absolutoria)
• zkušenosti s loutkami na škole nebo projektech mimo školu výhodou
Vaším úkolem je vytvořit komorní inscenaci maximálně pro pět hercu
na alternativní scéně v regulérním zkoušecím case.

DRAMATURGICKÉ UCHOPENÍ

• téma sezóny 2023/2024 je Vrána k vráně sedá
• technická data alternativní scény možno najít na stránkách DLO
• muže se jednat o autorskou inscenaci, dramatizaci nebo pevný text
• cílovou diváckou skupinou jsou děti 3+ (mateřské školy)
• alternativní scéna má kapacitu 65 diváku
• netradiční uchopení prostoru mezi diváky a herci
• minimalistická scénografie výhodou (zájezdové představení)
• maximálně 2 – 5 hercu z našeho souboru

PRAKTICKY – CO ŽÁDÁME OD VÁS

• návrh titulu a krátká anotace (1 – 2 normostrany)
• podrobná režijně-dramaturgická koncepce inscenace (popis žánrového
uchopení, obsah, případne ukázka scénáře, forma: 6 – 8 normostran)
• návrhy scény a kostýmu připravených k explikační poradě
(ať si umíme představit, jak to má vypadat, 50.000 Kč je maximální
rozpočet na materiál pro scénografii)
• aktuální portfolio vaší dosavadní činnosti, životopis a motivační dopis
(formát .doc nebo .pdf)
• uzávěrka projektu je o půlnoci 15. ledna 2022, všechny materiály zasílejte
prosím elektronicky na email dramaturg@dlo-ostrava.cz

ZAJIŠTUJEME – CO NABÍZÍME MY

• dvoukolové výběrové řízení: v prvním kole vyhodnocujeme zaslané
materiály, v druhém kole diskutujeme s vaším týmem
• plnohodnotný rozpočet na inscenaci a smluvní zajištění
• ubytování pro ty, co nejsou zdejší
• profesionální herecký soubor a regulérní zkušební turnus
(zkoušení v odpoledních casech)
• profesionální provozní a výrobní tým
• jakékoliv průbežné konzultace a prohlídka divadla jsou možné

TERMÍNY

termín vyhlášení – 16. listopad 2022
termín odevzdání projektu – 15. leden 2023
termín oznámení výsledku prvního kola – 31. leden 2023
termín pohovoru s jednotlivými týmy – únor 2023
termín zverejnení výsledku druhého kola – brezen 2023
termín realizace inscenace – zárí – listopad 2023

KONTAKTY

Dotazy i materiály odesílejte naší dramaturgyni Tereze Agelové dramaturg@dlo-ostrava.cz

O DIVADLE LOUTEK

Divadlo loutek Ostrava je profesionální loutková divadelní scéna pro děti
a mládež, která byla založena roku 1953 v Ostravě. Od roku 1999 sídlíme
v budově na Černé louce, kterou v roce 2011 doplnila přístavba
s alternativní scénou. Během sezóny odehrajeme v DLO více než 600
představení a nastudujeme 3 – 4 nové inscenace. Máme stálý soubor
20 hercu, dvě scény (velkou „kukátkovou“ a malou „alternativní“)
a venkovní amfiteátr. Představení se často konají na obou scénách divadla
současně, takže mnohdy odehrajeme čtyři představení za den. V neděli se
u nás konají dopolední i odpolední „rodinná“ představení pro děti a jejich
dospělý doprovod. Kromě pohádek pro děti vedou přímo na alternativní
scéně odborní lektoři tvořivé loutkářské divadelní dílny pro školní skupiny
i pro veřejnost a vždy jednou týdne zde pracuje dětské studio zaměřené na
loutkové divadlo. Od roku 1995 pořádáme mezinárodní loutkářské bienále
Spectaculo interesse a každé léto v amfiteátru a okolí divadla letní festival
s názvem Pimprléto.

Open Call – propagační leták v pdf

Sdílejte tento příběh, vyberte svou platformu!