Michal Drtina

12 / 09 / 2023

V Městském muzeu v Nové Pace bude v pátek 15. září 2023 v 18 hodin slavnostně otevřena nová výstava ŽIVOT V KRÁSE – ANNA SUCHARDOVÁ-BRICHOVÁ. Úvodní slovo přednesou Mgr. Nina Malíková a Ing. Jan Novák.

Svatbou se sochařem Vojtou Suchardou (1906) se stala součástí slavného novopackého rodu Suchardů. S Vojtou se poznali na studiích pražské uměleckoprůmyslové školy, kde Anna studovala kresbu a malířství. Zpočátku se věnovala převážně užitému umění a malbě, ale když v roce 1920 založili v Praze loutkové divadlo Říše loutek, stala se jejím osudem scénografie. V Říši loutek vypravila přes 120 inscenací, dekorace nejen navrhovala, ale i sama malovala. Nemenší pozornost věnovala kostýmování loutek. Kolekce kostýmů uchovávaná v Říši loutek je naprosto ojedinělá. Teprve současná doba plně oceňuje dílo této skromné a nesmírně dělné umělkyně. Doba ve které se formovala tvář moderního loutkářství a které se říká loutkářská renesance je charakterizována převážně výtvarnou stránkou. Reprezentují ji jména jako Oto Bubeníček, Ladislav Šaloun, Vít Skála, Vojtěch Sucharda, Josef Skupa, Ladislav Sutnar, Jiří Trnka či Karel Vik. Mezi nimi je Anna Suchardová-Brichová jediná žena, která do vývoje loutkářské scénografie promluvila výrazné slovo – a navíc dílem, které je svým rozsahem a různorodostí při současné vnitřní kontinuitě zcela mimořádné.

Připravovaná výstava přinese nejen její tvorbu pro loutky, ale také ukázky jejích obrazů a užitého umění. Jedná se o první soubornou výstavu této  umělkyně a slouží Nové Pace ke cti, že se tak stane v Suchardově domě.

Více se o osobnosti Anny Suchardové-Brichové můžete dočíst v medailonku na serveru loutkari.cz

Záštitu nad výstavou přijala Mgr. Martina Berdychová, náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje.

Výstava Život v kráse

Výstava Život v kráse

Sdílejte tento příběh, vyberte svou platformu!