Redakce Loutkář

09 / 04 / 2024

Divadlo Krutý krtek spouští nový osvětový projekt Umlčené hlasy. Diváky a čtenáře seznámí s myšlenkami a tvorbou osob, které se nemohou ve své zemi z politických, náboženských či jiných důvodů svobodně vyjadřovat. Jako první představí obhajoby ruských politických vězňů.

 

(ne)poslední slova

Umlčené hlasy se v roce 2024 soustředí na autentické projevy, které zazněly v ruských soudních síních z úst falešně obviněných ve vykonstruovaných procesech. Formou divadelních happeningů, videí, webového portálu a knižního vydání tak Umlčené hlasy vůbec poprvé v češtině zveřejní poslední slova Alexeje Navalného před vynesením rozsudku. Publikovány ale budou také texty řady dalších, méně známých vězňů, včetně středoškolských a vysokoškolských studentů, kterých se ruský totalitní režim zbavuje, často s fatálními následky.

 

„Nemůžete mi zakázat milovat, nemůžete mi zakázat mládí a nikdy nemůžete zakázat svobodu. Nemůžete zakázat pravdu. (…) Nevynášíte rozsudek nade mnou, ale sami nad sebou.“ – úryvek ze závěrečné řeči Olgy Misik, studentky odsouzené na dva roky domácího vězení kvůli posprejování ruské generální prokuratury rudou barvou.

 

Soubor více jak dvaceti textů, inspirovaný knihou Neposlední slova nakladatelství Freedom Letters Georgye Urushadzeho, představí průřez ruskou společností, časově přitom pokrývá období od roku 2010 do roku 2023. Garantem českého překladu, který pod vedením Hany Kosákové připravují studenti a absolventi rusistiky a východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, je překladatel a politický komentátor specializovaný na oblast Ruska Libor Dvořák. Křest knihy (ne)poslední slova je naplánovaný na říjen 2024.

 

Překlady jsou jen začátek

„Se silným poselstvím, osobními příběhy politických vězňů a tématem boje proti nesvobodě chceme oslovit co nejširší publikum, včetně generace dospívajících, proto se nespoléháme jen na tištěné vydání textů,“ vysvětluje autor projektu Karel Kratochvíl. V rámci Umlčených hlasů tak kromě knihy v létě 2024 vzniknou videa s nahrávkami proslovů v českém jazyce v režii dokumentaristy Jaroslava Kratochvíla. Společně s medailonky odsouzených budou videa i texty publikovány na webovém portálu Umlčených hlasů. Úryvky autentických projevů pak zazní formou divadelní performance také v rámci připomínky 35. výročí sametové revoluce v Praze v týdnu od 11. do 17. 11. 2024 u památníku Milady Horákové.

 

Napiš svému vězni

Část knižního vydání, o jehož výtvarnou podobu se postará držitel ocenění Nejkrásnější kniha roku Tomáš Roubal, bude publikována formou interaktivního balíčku. Čtenáři v něm vedle knihy najdou psací potřeby a návod, jak napsat slova podpory ruským politickým vězňům. „Hlavní cílovou skupinou projektu Umlčené hlasy je sice české publikum, ale chceme symbolicky morálně podpořit i autory textů, dát jim najevo, že jejich slova čteme a jsou slyšet i za hranicemi Ruské federace,“ popisuje chystaný balíček „Napiš svému vězni“ dramaturgyně Umlčených hlasů Marina Feltlová.

 

Více informací o Umlčených hlasech: https://krutykrtek.cz/umlcene-hlasy/

(Titulní obrázek / Umlčené hlasy /malba Tomáše Roubala)

Sdílejte tento příběh, vyberte svou platformu!