Redakce Loutkář

07 / 12 / 2022

Institut umění – Divadelní ústav vyhlašuje třetí ročník soutěžní Přehlídky
divadelní fotografie. Fotografky a fotografové se mohou hlásit do Studentské, nebo
Profesionální kategorie se snímky pořízenými na území České republiky v letech
2020–2022, a to až do 28. února 2023. Slavnostní předání cen a prezentace
vítězných fotografií se uskuteční v červnu 2023 v době konání Pražského
Quadriennale v prostoru kavárny Jatka 78 v Holešovické tržnici. Uděleny budou
i zvláštní ceny CZECH PHOTO a FUJI FOTO.

Divadlo a fotografie. Dvě poměrně běžná slůvka, kterým každý rozumí. Jejich spojením
však vznikne něco, co má nepoměrně hlubší význam. Totiž divadelní fotografie. To je
pojem, který v sobě skrývá mnoho tajemství i spoustu otázek. Jedna z nejpalčivějších je,
kam divadelní fotografie směřuje, jaká bude její podoba v nedaleké budoucnosti. Kdo a k
čemu ji bude používat.“ popisuje tento svébytný umělecký obor Josef Ptáček, předseda
poroty Přehlídky divadelní fotografie v letech 2018 a 2020.

Přehlídka divadelní fotografie je jednou ze snah Institutu umění – Divadelního ústavu
o rozšíření povědomí široké veřejnosti o tomto komplexním oboru i jeho obrovském
uměleckém i dokumentačním potenciálu. IDU se věnuje výzkumu divadelní fotografie
mnoho let; realizuje jak monografické výstavy (Jaroslav Krejčí, Viktor Kronbauer), tak
i výstavy historicky zaměřené, s komplexnějším pohledem na tento obor (Česká
divadelní fotografie 1859-2017). Navíc má IDU rozsáhlý publikační záběr – vedle
publikací oceněných Cenou Divadelních novin: Česká divadelní fotografie 1859-2017
a Viktor Kronbauer: Divadelní fotografie vydává IDU od roku 2020 edici Česká divadelní
fotografie – dosud vyšly díly Václav Chochola, Jaroslav Prokop a Vilém Sochůrek,
připravuje se díl zaměřený na dílo Josefa Ptáčka. Významnou platformou prezentace děl
tohoto oboru je Virtuální studovna. Ta v současnosti prezentuje přes 470 tisíc snímků.

V roce 2023 proběhne už třetí ročník Přehlídky divadelní fotografie – první se uskutečnil
v roce 2018 a druhý o 2 roky později. Konání tohoto ročníku, původně plánovaného na
rok 2022, bylo odloženo z důvodu proticovidových opatření.

Vítězné fotografie letos vybere pětičlenná porota, složená z těchto osobností
z divadelního i fotografického prostředí: divadelní fotograf Viktor Kronbauer, fotograf
a pedagog Jaroslav Prokop, kostýmní výtvarnice a režisérka Kamila Polívková,
teatrolog, anglista a překladatel Pavel Drábek a fotograf, teoretik, pedagog a kurátor
Tomáš Pospěch. Výběr poroty proběhne zcela anonymně a uskuteční se v dubnu 2023.

Podmínky a uzávěrka soutěže

Snímky musí být pořízeny na území České republiky v letech 2020–2022.
Fotografie je nutné dodat v tištěné i elektronické podobě.
Studentská sekce – volná tvorba s divadelní tematikou
Profesionální sekce – Inscenace/divadelně-performativní projekt
Uzávěrka pro přihlášení je 28. února 2023.
Podrobnější informace, přihlášky a plné znění výzvy soutěže o nejlepší divadelní
fotografii naleznete na stránkách www.divadelnifotografie.cz.

Sdílejte tento příběh, vyberte svou platformu!