Redakce Loutkář

20 / 11 / 2022

V neděli 6. listopadu 2022 se v pražském Divadle Minor (během oborové přehlídky Přelet nad loutkářským hnízdem) uskutečnilo závěrečné setkání autorů, kteří se podíleli na dvouletém projektu zkoumajícím živost tradice českého loutkářství.

Hlavní editorka publikace Kateřina Dolenská zde shrnula závěry vyplývající z celého výzkumu a představila tematické členění výsledné knihy, včetně shrnutí obsahů jednotlivých kapitol. Základní tematické okruhy se týkají amatérského a profesionálního divadla, a to jak statutárních souborů, tak těch nezávislých. Část je věnována i jednotlivým složkám divadelních inscenací (scénografie, dramaturgie atp.) a závěrečná část představuje české sbírkotvorné instituce zaměřené na loutkářství a jejich nejnovější akvizice, které se vážou ke zvolenému tématu.

Autorský tým čítá téměř dvě desítky historiků, badatelů ale i divadelních praktiků; jmenovitě jsou to Marek Bečka, Simona Chalupová, Miloslav Klíma, Andrea Králová, Markéta Králová, Jakub Maksymov, Nina Malíková, Jan Novák, Luděk Richter, Lenka Šaldová, Veronika Švecová, Zdeněk A. Tichý, Pavel Vašíček, Zuzana Vojtíšková, Elena Volpi a Adéla Vondráková.

Na projektu průzkum živosti českého loutkářství zapsaného na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO se podílel Ústav pro výzkum a studium divadla alternativního, loutkového a divadelní tvorby ve specifických skupinách na Divadelní fakultě AMU v Praze, Muzeum loutkářských kultur Chrudimi, časopis Loutkář, a především Spolek pro podporu tradic loutkářství. Knihu vydalo nakladatelství KANT.

České loutkářství

České loutkářství

Sdílejte tento příběh, vyberte svou platformu!