Redakce Loutkář

20 / 09 / 2023

Zajímavá žena, naše první loutkářská scénografka, dramatička a hlavně inspirátorka tvorby svého muže Vojtěcha Suchardy Anna Suchardová-Brichová se dočkala v pátek 15. září 2023 další prezentace své tvorby.

Výstava pod názvem Život v kráse v Městském muzeu v Nové Pace je svázána se 140. narozením umělkyně a představila kromě její tvorby spojené s Říší loutek (vedle 23 loutek z nejrůznějších inscenací se zde prezentují kostýmy a kostýmní doplňky, malované diapozitivy, a zejména pozoruhodné návrhy nerealizovaných loutek ze 40. let 20. století, ke kterým patří zejména ty z Shakespearova Večera tříkrálového). Pozoruhodná a méně známá je ale i volná tvorba Anny Suchardové, která byla pro návštěvníky výstavy překvapením – překrásné oleje na plátně dokumentující umělkyninu svázanost s moderními dobovými výtvarnými trendy, ale i podmalby na skle. Výstavu doplňují scénické návrhy, dekorace a plošné loutky opět určené pro inscenace Říše loutek, se kterou byla Anna Suchardová celoživotně spojená osobně i umělecky.

Podzimní podvečer v Nové Pace – přesněji v Městském muzeu v Nové Pace, jehož prostor souvisí úzce s historií rodiny Suchardových, měl krásnou atmosféru. Nejen že byla překvapivě početná účast návštěvníků vernisáže, a to nejen z řad členů Říše loutek, ale i novopacké veřejnosti, která se k odkazu rodiny Suchardových hlásí, ale i osobní přítomnost domácích i zahraničních členů rodiny.

Kurátorem výstavy byl ing. Jan Novák, který se neúnavně věnuje odkazu rodiny Suchardových a který také inicioval vydání zajímavého katalogu k výstavě Anny-Suchardové-Brichové, na jejímž vydání se podílel jak Ústav pro výzkum a studium divadla alternativního, loutkového a divadelní tvorby ve specifických skupinách Divadelní fakulty AMU v Praze, ve spolupráci se Spolkem pro podporu tradic loutkářství, Muzeem loutkářských kultur v Chrudimi a Spolkem pro vydávání časopisu Loutkář.

Výstava, která vás určitě potěší, potrvá v prostorách Městského muzea v Nové Pace do 29.listopadu 2023. Je vedle nedávno vydané výpravné publikace o tvorbě manželů Suchardových nazvané Tvůrci zázraků, další splátkou na dluh, který stále ještě máme k těmto pozoruhodným umělcům spjatými s počátky moderního českého loutkové divadla.

-nm-

Sdílejte tento příběh, vyberte svou platformu!