Michal Drtina

26 / 01 / 2024

Zveme všechny příznivce loutkového divadla na křest knihy Miroslava Trejtnara Technologie loutek část 1 – Marionety na drátě a na nitích, která se uskuteční 31. ledna 2024 v 17 hodin v knihkupectví K-A-V-K-A, Krocínova 5, Praha 1.

Knihu vydal Spolek pro vydávání časopisu Loutkář jako samostatnou přílohu časopisu a Národní a poradenské středisko pro kulturu, p. o. Praha.

Technologie loutek - křest

Technologie loutek – křest

Sdílejte tento příběh, vyberte svou platformu!